Visie

Teams zijn succesvol als ze opereren vanuit hun natuurlijke kracht. De drijfveren en talenten van het team vormen de bouwstenen voor een succesvol fundament. Een uitgebalanceerde mix van noodzakelijke drijfveren, talenten en competenties zorgt voor het succes en maximale inzetbaarheid van een team. De samenstelling van het team is geen vaststaand gegeven maar vraagt om lenig management en fluïde structuren.

 

Joan Nunnely keynote speaker bij WTC Rotterdam ceremonie van driedaagse conferentie Ladies Circle International.
Als keynote speaker bij de ceremonie van de driedaagse conferentie (Ladiescircle). Over de kracht van verbinding, inclusiviteit & talentontwikkeling tijdens de 60ste verjaardag. 1300 deelneemsters uit 38 landen (ladiescircleinternational) te WTC Rotterdam